Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

O CHEMICZNYM OGRANICZANIU

LICZEBNOŚCI SZKODLIWYCH OWADÓW LEŚNYCH

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze – Nadleśnictwo Sulechów

podaje do wiadomości,
 że w okresie

od: 27.04.2024 r.  do: 27.05.2024 r.

 

przeprowadzone będzie chemiczne ograniczanie liczebności szkodliwych owadów leśnych. Lasy będą opryskiwane środkami ochrony roślin: Confirm przy użyciu samolotów. Ograniczanie liczebności szkodliwych owadów leśnych dokonane będzie na niżej wymienionych terenach:

 

Nadleśnictwo: Sulechów

Powierzchnia zabiegu [ha]: 478,00 (Gmina Skąpe), 530,00 (Gmina Czerwieńsk)   

                                                                                                                                           Razem:  1008,00 ha

 

W związku z powyższym, dla zabezpieczenia zdrowia ludzi, zwierząt domowych, pszczół oraz ryb, wzywam do przestrzegania następujących przepisów ochronnych:

  1. Osobom niezatrudnionym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wstęp na tereny leśne objęte zabiegiem zostanie zabroniony do odwołania. Teren ten zostanie trwale oznaczony znakami zakazu wstępu do lasu.
  2. Pszczoły należy wywieźć z lasu i ze stref zagrożenia w ustalonym przez Nadleśnictwo czasie do miejsc nieobjętych zabiegiem.
  3. Dzień rozpoczęcia chemicznego ograniczania liczebności szkodliwych owadów leśnych oraz odwołania powyższych przepisów ochronnych zostanie podany do wiadomości mieszkańców okolicznych miejscowości, miejscowym zwyczajem,
    a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa –
    https://sulechow.zielonagora.lasy.gov.pl/

 

 

Preparaty mogą być toksyczne dla ryb i wyznaczony będzie pas izolacyjny 100 m od brzegów zbiorników i cieków wodnych.

 

Nadleśniczy

         Nadleśnictwa Sulechów

Materiały do pobrania