Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA ! DO WYKONAWCÓW PRAC LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SULECHÓW

UWAGA ! DO WYKONAWCÓW PRAC LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA
SULECHÓW
Wykonawcy prac leśnych zobligowani są do niezwłocznego powiadamiania
leśniczego, na terenie którego leśnictwa pracują, o każdym wypadku nieumyślnego
ścięcia drzewa z dziuplą lub gniazdem ptaka, które były zasiedlone. Ponadto, na
każdym etapie prac, Wykonawca powinien powiadomić leśniczego o
zaobserwowaniu dziupli lub gniazda niedostrzeżonych wcześniej. Na wypadek
nieobecności leśniczego dostępny jest
całodobowy numer rezerwowy 668 264 091
Telefon alternatywny Naczelnika Wydziału Obronności RDLP w Zielonej Górze:
603 857 211.