Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Planowa gospodarka leśna na terenach Nadleśnictwa Sulechów rozpoczęła się w połowie XIX wieku

Dawne lasy tworzyły drzewostany:
  • sosnowe;
  • mieszane z udziałem buka, sosny i dębu;
  • lite liściaste, głównie dębowe i bukowe.
W dolinach torfowych i w malowniczych zakolach Odry występują drzewostany olszowe i jesionowo-olszowe.
 
Wiele szkód wyrządziły tutejszym lasom kolejne wojny, które przetaczały się przez tereny obecnego nadleśnictwa. Szkody spowodowane były wycinką znacznych powierzchni leśnych oraz licznymi pożarami.
 
Po zakończeniu II wojny światowej, na mocy Dekretu PKWN z 12 grudnia 1944 r. administracja lasów państwowych przejęła na własność lasy miejskie. Upaństwowione zostały również lasy drobnych i średnich właścicieli prywatnych oraz lasy większych majątków ziemskich. W tym samym czasie, ze względów politycznych i gospodarczych zalesiono także słabej jakości grunty porolne.
 
Nadleśnictwo Sulechów w granicach przybliżonych do obecnych powstało 1 stycznia 1973 r., w wyniku połączenia dawnych nadleśnictw: Kargowa, Sulechów i Nietkowice. Rok później przyłączono do niego Nadleśnictwo Klenica, a w kolejnym roku do nowo powstałego Nadleśnictwa Babimost przekazano obręb Kargowa.