Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Jego hodowla to podstawowe zadanie gospodarki leśnej. Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie prowadzi się według planu urządzania lasu. Ma ono zapewnić utrzymanie różnorodności biologicznej lasu, jego produktywności, zdolności regeneracyjnych, żywotności i właściwych funkcji ekologicznych. Musi też respektować warunki przyrodnicze i procesy naturalne.

 

Hodowla lasu polega na zachowaniu i wzbogacaniu lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzeniu lasów nowych (zalesianie). Wymaga ona wiedzy przyrodniczej, m.in. z dziedzin: klimatologii, gleboznawstwa, botaniki, fizjologii roślin. Stosowanie odpowiednich technik odnawiania i pielęgnowania lasu oraz zalesiania powierzchni nieleśnych zapewnia trwałość i ciągłość lasu. Las o zasobach zbliżonych do naturalnych jest lasem przyrodniczo różnorodnym, zdrowym i odpornym na zagrożenia. To najbardziej pożądany wzorzec w hodowli lasu. Dlatego w pracach hodowlanych leśnicy dążą do tego, by dostosować jego skład gatunkowy do lokalnego siedliska.

 

Hodowla lasu obejmuje także: zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek w szkółkach, zakładanie, pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. Celem tych ostatnich jest stworzenie optymalnych warunków wzrostu dla drzew, które są najbardziej pożądane w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu.