Zagrożenie pożarowe

Z uwagi na charakter drzewostanów na większości obszarów Nadleśnictwa Sulechów występuje duże zagrożenie pożarowe. Tutejsze lasy charakteryzują się najwyższym, I stopniem zagrożenia pożarowego.