Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Sulechów zajmują powierzchnię 23 456,41 hektarów. Nadleśnictwo charakteryzuje się dość znacznym rozdrobnieniem powierzchni leśnych. Tworzy je aż 196 kompleksów leśnych.

Główny kompleks obejmuje lasy w obrębie Nietkowice i Sulechów. Zajmuje on 14 524,44 hektarów, co stanowi 57,28% całej powierzchni leśnej nadleśnictwa. Drugi pod względem wielkości kompleks znajduje się w środkowo-południowej części obrębu Klenica. Ma powierzchnię 5907,07 hektarów, tj. 23,30% powierzchni leśnej nadleśnictwa. Pozostałe kompleksy nie przekraczają 100 hektarów i są rozrzucone po całym terenie nadleśnictwa W obrębie leśnym Nietkowice znajdują się 39 kompleksy leśne, w obrębie Klenica – 69, a w obrębie Sulechów - 88.
 
Teren nadleśnictwa może być  wspaniałym miejscem wypoczynku. Sprzyja mu zarówno wspaniała przyroda, jak i coraz lepsza baza turystyczna.
 
Nadleśnictwo położone jest na obszarze nizinnym. Dominuje tu typ krajobrazu nizinny płaski i nizinny falisty. Południowy zasięg Pojezierza Łagowskiego kształtuje rzeźbę terenu północnej części nadleśnictwa – to prawie cały obręb Sulechów i północny skraj obrębu Nietkowice. Tu dominują pagórki morenowe. Północna i zachodnia część Nietkowic oraz fragmenty Sulechowa to równinny obszar sandrowy Równiny Torzymskiej. Południową część wszystkich obrębów zajmuje Dolina Środkowej Odry. Ciągnie się pasem 5-10 km, zajmując największą powierzchnię w obrębie Nietkowice (ok. 75% pow. obrębu). Piaszczysta i podmokła równina, z niewielkimi wzniesieniami o charakterze wydmowym, zajmuje teren obrębu Klenica oraz niewielki wschodni fragment obrębu Sulechów.