Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 % gatunków ssaków i 12 % ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa.

W lasach żyje około 60 % z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych. Wpływa to również na żyjące tam zwierzęta. Dlatego ich liczebność, sposób opieki, możliwości zapobiegania szkodom spowodowanym przez zwierzynę reguluje prawo polskie i unijne. Łowiectwo jest bardzo ważnym elementem gospodarki leśnej. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy. Łowiectwo obejmuje: hodowlę, ochronę zwierzyny, jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów.
 
Na obszarze Nadleśnictwa Sulechów występują: jelenie, daniele, sarny i dziki (zwierzyna gruba) oraz m.in. zające, bażanty, lisy i borsuki (zwierzyna drobna). Znajduje się tu 9 obwodów łowieckich, wydzierżawionych przez 7 kół łowieckich oraz jeden ośrodek hodowli zwierzyny (OHZ), wchodzące w skład I i II Rejonu Hodowlanego.
 
Obwody łowieckie na terenie Nadleśnictwa Sulechów wchodzą w skład:
  • I Rejonu Hodowlanego (5 obwodów)
  • II Rejonu Hodowlanego (5 obwodów)
Granicą rejonów hodowlanych jest droga ekspresowa S3.
Ponadto na terenie nadleśnictwa występują 3 obwody łowieckie zarządzane przez nadleśnictwa ościenne:
  • obwód nr 113 – Nadleśnictwo Świebodzin,
  • obwód nr 130 – Nadleśnictwo Babimost,
  • obwód nr 160 – Nadleśnictwo Sława.

 

Zgłoszenia dotyczące szkód łowieckich prosimy kierować na adres e-mail: sulechow@zielonagora.lasy.gov.pl