Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Podstawowym zadaniem edukacji przyrodniczej jest kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów ochrony przyrody i leśnictwa oraz upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz zrównoważonej gospodarce leśnej.

Bezpośrednia, negatywna działalność człowieka stanowi istotny problem i realne zagrożenie dla ekosystemów leśnych. Obiekty edukacyjne służą więc pogłębieniu wiedzy na temat korzystania z lasu i zagrożeń, które w nim występują.