Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Podstawowym zadaniem edukacji przyrodniczej jest kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów ochrony przyrody i leśnictwa oraz upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz zrównoważonej gospodarce leśnej.

Bezpośrednia, negatywna działalność człowieka stanowi istotny problem i realne zagrożenie dla ekosystemów leśnych. Obiekty edukacyjne służą więc pogłębieniu wiedzy na temat korzystania z lasu i zagrożeń, które w nim występują. 

 

Obiekty edukacyjne Nadleśnictwa Sulechów.

 

Na terenie Nadleśnictwa Sulechów według stanu na 22.07.2024r. funkcjonuje kilka  obiektów służących edukacji leśnej, są to:

  1. Leśna ścieżka dydaktyczna „Do Waligóry”. Trasa została wytyczona na terenie Leśnictwa Klępsk i przebiega od zjazdu z drogi krajowej Sulechów - Poznań
    w kierunku leśniczówki leżącej na skraju wsi Klępsk:
  • długość – 4,3 km,
  • czas przemarszu – 1,5-2 h,
  • ścieżka oznakowana, wyznaczono 18 przystanków tematycznych: granica polno-leśna, sukcesja ekologiczna, drzewostan akacjowy, drzewostan sosnowy na gruncie porolnym, buczyna-las bukowy, brzezina-las brzozowy, drzewostan daglezjowy, gospodarczy drzewostan nasienny, odnowienie lasu-założenie uprawy, starodrzew sosnowy, aleja dębowa, wielogatunkowy drzewostan iglasty, wyznaczanie drzew dorodnych, nieczynna żwirownia, mrowiska, torowisko, drzewostan z podszytem, leśniczówka Leśnictwa Klępsk oraz pomnik przyrody “Waligóra”.

 

  1. Leśna ścieżka dydaktyczna „Szlakiem Wiewiórki”
  • długość – 1,3 km,
  • czas przemarszu – 0,40 h,
  • ścieżka przeznaczona dla małych dzieci, wyposażona w tablice i tzw. Labirynty przyrody (tablice z możliwością zabawy), możliwość odpoczynku na ławeczkach, oraz zrobienia fotografii na ściance.

Zwiedzanie ścieżki edukacyjnej „Do Waligóry”  możliwe jest także w formie wycieczki rowerowej.

Posiadamy również wiatę edukacyjną „Pod Buczyną” wybudowaną w 2017 roku, która umożliwia przeprowadzenie zajęć w czasie niepogody.

Wokół wiaty znajdują się leśne urządzenia interaktywne, toalety, parking oraz miejsce na ognisko. Od 2023, obok wiaty znajduje się sad z drzewkami owocowymi odmian jabłoni, gruszy i śliw, które niegdyś zsadzone były na tym terenie.

Jednak największym zainteresowaniem cieszy się mała ścieżka „Szlakiem Wiewiórki”, którą
z ochotą przechodzą nawet 3-4–latki.  Przystanki tematyczne wraz z Labiryntami nauki stanowią świetny przerywnik i   doskonałą możliwość sprawdzenia swojej wiedzy.

 

Sporządziła:

Anna Godlewska-Kiewlicz