Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Są one wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Przez teren Nadleśnictwa Sulechów przebiegają granice czterech obszarów chronionego krajobrazu. 
Są to:
  • Rynny Obrzycko-Obrzańskie – obszar o powierzchni 23375 ha, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa 6522,20 ha (ogółem na terenie lasów nadleśnictwa 3504,80 ha, w tym: powierzchnia leśna 3391,44 ha, powierzchnia nieleśna 113,36 ha).
  • Rynna Paklicy i Ołoboku – obszar o powierzchni 20 505,30 ha, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa 1532,19 ha (ogółem na terenie lasów nadleśnictwa 937,89 ha, w tym: powierzchnia leśna 926,92 ha, powierzchnia nieleśna 10,97 ha).
  • Krośnieńska Dolina Odry – obszar o powierzchni 13265 ha, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa 2324,82 ha (ogółem na terenie lasów nadleśnictwa 625,96 ha, w tym: powierzchnia leśna 473,79 ha, powierzchnia nieleśna 152,17 ha).
  • Nowosolska Dolina Odry – obszar o powierzchni 9852 ha, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa 1757,24 ha (ogółem na terenie lasów nadleśnictwa 730,06 ha, w tym: powierzchnia leśna 510,76 ha, powierzchnia nieleśna 219,30 ha).