Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. W Polsce jest ich 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha stanowią lasy.

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Sulechów zlokalizowany jest Gryżyński Park Krajobrazowy. Jest to najmniejszy z parków krajobrazowych województwa lubuskiego. Zajmuje powierzchnię 2 755 hektarów, z tego 2 155 hektarów znajduje się na terenie gminy Bytnica. Pozostały obszar znajduje się w gminach: Krosno Odrzańskie, Czerwieńsk oraz Skąpe. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sulechów znajduje się tylko 639,69 hektarów powierzchni parku.
 
W skład parku wchodzą m.in. lasy (86,6%), wody powierzchniowe (6,6%) oraz łąki i nieużytki bagienne (1,8%). Teren jest bardzo różnorodny. Malownicze wąwozy, których skarpy sięgają nawet kilkunastu metrów, powstały w wyniku erozji gleby wywołanej wodami źródlisk stałych oraz wiosennych roztopów.
 
Układ parku, w pasie o szerokości przeciętnej od 2 do 3 km i długości 12,5 km, biegnącym od wsi Gryżyna do miejscowości Szklarka Radnicka, jest południkowy. Jego wyraźną oś stanowią trzy rynny, które kończą się w dolinie Odry. Rynna zachodnia wypełniona jest korytem rzeki Gryżynki (Gryżyński Potok) i torfowiskami niskimi. Porozcinana jest wąwozami o stromych zboczach, z których biją liczne źródła zboczowe. Na odcinku między wsiami Gryżyna i Grabin zlokalizowano około 100 takich źródeł. Rynny krótsze, środkowa i wschodnia, zajęte są przez jezioro Kałek oraz stawy hodowlane, z których wody spływają przez staw Długa Szyja do rynny zachodniej. Południe zajmuje kilka polodowcowych jezior, z których największym jest Jezioro Jelito. Zajmuje ono powierzchnię 49,9 ha, a jego głębokość sięga 36,6 m. Na wschód od wspomnianych rynien występują południkowe wzniesienia zwane ozami, wytopiska bezodpływowe oraz ostańce sandrowe z dominującym wzniesieniem Górą Graniczną.
 
Zróżnicowanie szaty roślinnej parku związane jest z różnorodnością ekosystemów. Na jego terenie występują wszystkie stadia zarastania i wypłycania jezior. Dlatego duże znaczenie mają tu zespoły roślinne związane z wodami, brzegami zbiorników wodnych, bagnami oraz torfowiskami. Na małej powierzchni występuje wiele zespołów roślinnych: wodne, bagienne, torfowiskowe, łąkowe, leśne i zaroślowe.
 
Walory parku podnoszą użytki ekologiczne. Jeden z nich znajduje się w zasięgu nadleśnictwa. Użytek ekologiczny „Bagno Żurawinowe" zajmuje 2,81 ha torfowiska przejściowego. Posiada cenne gatunki roślin, m.in.: rosiczkę okrągłolistną i pośrednią oraz żu¬rawinę błotną, modrzewnicę zwyczajną, bagnicę torfową i przygiełkę białą.
 
Lasy obfitują w różne gatunki grzybów jadalnych, np.: borowik szlachetny, koźlarz czerwony, pieprznik jadalny, podgrzybek i inne.
 
Różnorodność siedlisk sprzyja występowaniu wielu gatunków zwierząt. Wśród owadów najcenniejsze są jelonek rogacz oraz rusałka żałobnik. Wody obfitują w różne gatunki ryb. Pospolite są: płocie, leszcze, liny, okonie, węgorze oraz karpie, a najcenniejsze: sieje i sielawy. Gryżynka w swoim górnym biegu jest miejscem stałego występowania rodzimej populacji pstrąga potokowego. Płazy reprezentowane są tu przez: traszki zwyczajne, żaby trawne, moczarowe i zielone oraz ropuchy szare. Wśród gadów najcenniejszy jest ginący gatunek z czerwonej księgi - żółw błotny. Poza nim występują tu: zaskrońce zwyczajne, żmije zygzakowate oraz ginący wąż gniewosz plamisty.
 
Na terenie parku stwierdzono gniazdowanie 95 gatunków ptaków. W 1998 r. odnotowano 6 gniazd łabędzia niemego, 5 par żurawi, bociana czarnego, bielika, błotniaka stawowego i polujące rybołowy. Zaobserwowano również polujące zimorodki. Inne z występujących tu gatunków to: perkozy dwuczube, czaple, kormorany, bieliki, kanie rude, błotniaki stawowe, kobuzy, pliszki górskie, żurawie, siniaki, lelki, dudki, dzięcioły czarne, zielone i średnie, muchołówki małe i srokosze.
 
Wśród ssaków na pierwszym miejscu trzeba wymienić bobra, który w 1986 r. został introdukowany (sprowadzono go na tereny, na których kiedyś występował). Na rozlewiskach w rynnie Gryżyny żyje aktualnie 11 bobrowych rodzin. Szacuje się, że w parku żyje około 50 sztuk tych zwierząt. W pobliżu stanowisk bobra zobaczyć można ślady wydry. Świat ssaków lądowych reprezentowany jest przez zwierzynę łowną: jelenie, dziki, sarny oraz przez drapieżniki: lisy, jenoty, tchórze, kuny, borsuki, norki amerykańskie.