Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Sulechów położone jest w środkowo – wschodniej części województwa lubuskiego, wokół Sulechowa, pomiędzy miejscowościami: Radnica, Kalsk, Konotop i Bojadła. Usytuowane jest całkowicie na obszarze zlewni Odry. Rzeka stanowi jego południową granicę. Większe i mniejsze pra¬wobrzeżne dopływy Odry odwadniają tereny nadleśnictwa. W wielu miejscach rzeka meandruje, two¬rząc ciekawe pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i turystycznym starorzecza.

Ogólna powierzchnia nadleśnictwa wynosi 25 355,88 hektarów. Podzielona jest na trzy obręby:
  • Klenica (8 028,2922 ha)
  • Nietkowice (8 548, 8739 ha)
  • Sulechów (8 778, 7161 ha)
Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Polski nadleśnictwo położone jest w:
  • Krainie III Wielkopolsko-Pomorskiej, 
  • 6 Dzielnicy Pojezierza Lubuskiego. 
Zróżnicowany krajobraz i urozmaicona rzeźba terenu są następstwem działalności lodowca z czasów zlodowacenia bałtyckiego:
  • Wschodnia część nadleśnictwa jest rozległą, płaską równiną. Wysokości bezwzględne kształtują się tu na poziomie 53-60 m n.p.m. Charakterystycznym elementem krajobrazu jest wzgórze moreny czołowej. Przebiega ono od Łęgowa poprzez Podlegórz i Radowice, Górzykowo, Cigacice do Górek Małych. 
  • Najwyżej położony punkt znajduje się na terenie Leśnictwa Trzebiechów, w pobliżu oddziału 171. Jego wysokość bezwzględna wynosi 148,4 m n.p.m. 
  • Najniżej położony punkt - poziom 42,9 m n.p.m. – znajduje się w Leśnictwie Będów, po zachodniej stronie Jeziora Słodkiego.
Gleby nadleśnictwa w dużej części zbudowane są z luźnych, przepuszczalnych piasków. Mały udział siedlisk wilgotnych, szczególnie borowych, wynika z niskiego poziomu wody gruntowej. 
Warunki klimatyczne nadleśnictwa nie sprzyjają gospodarce leśnej. Negatywny wpływ na wzrost nowo sadzonych upraw mają występujące w sezonie wegetacyjnym długie okresy bezdeszczowe i niski poziom opadów. Są one również przyczyną dużego zagrożenia pożarowego w lasach. Lokalnie szkody powoduje też wiatr oraz przymrozki wiosenne.
 


Wyświetl większą mapę