Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. w Polsce było prawie 11 tys. pomników przyrody, z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa. Pomniki przyrody są jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych.

 

 

Pomniki przyrody na gruntach Nadleśnictwa Sulechów

Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Sulechów zlokalizowanych jest 39 pomników przyrody: 29 pojedynczych drzew, 6 grup drzew, 3 powierzchniowe oraz 1 głaz narzutowy.

  Pomnik przyrody „Sosna Rzepicha” w Leśnictwie Cigacice, oddział 284p (fot. M. Bukrym)

  Pomnik przyrody Dąb szypułkowy w Leśnictwie Cigacice, oddział 294b (fot. M. Bukrym)

  Pomnik przyrody „Jagiełło” w Leśnictwie Cigacice, oddział 190s (fot. M. Bukrym)

  Wykaz istniejących pomników przyrody w zarządzie Nadleśnictwa Sulechów (Weryfikacja i aktualizacja informacji przestrzennej i opisowej o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych na terenie Polski, GDOŚ, 2015)

L.p.

Nr RDOŚ

Nazwa pomnika

Położenie

Nr działki ewidencyjnej

Rodzaj pomnika przyrody

Nazwa polska i łacińska

Wymiary: obwód [cm]; wysokość [m]; zdrowotność

Uwagi

OBRĘB KLENICA

1.

42

brak

Leśnictwo Bojadła; oddział 236d

236/1

grupa drzew - 5 sztuk

Dąb szypułkowy Quercus robur

od 470 do 520; ok. 24; 2

 

2.

43

Tańczące Sosny

Leśnictwo Bojadła; oddział 124c

124

powierzchniowy

Sosna zwyczajna Pinus sylvestris

-

 

3.

44

Wiekowa Sośnina

Leśnictwo Bojadła; oddział 233x

233/2

powierzchniowy

Sosna zwyczajna Pinus sylvestris

-

 

4.

279

brak

Leśnictwo Karszyn; oddział 58c

58

powierzchniowy

Długosz królewski Osmuda regalis

-

 

5.

1011

brak

Leśnictwo Klenica; oddział 289a

289/1

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

570; 32; 2

 

6.

brak

brak

Leśnictwo Klenica; oddział 289a

289/1

drzewo

Jesion wyniosły Fraxinus excelsior

707; 26; 2

 

7.

1013

brak

Leśnictwo Klenica; oddział 289c

289/1

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

440; 25; 2

 

8.

brak

brak

Leśnictwo Klenica; oddział 289c

289/1

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

390; 25; 2

 

9.

41

brak

Leśnictwo Klenica; oddział 305h

305/8

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

485; 17; 2

 

OBRĘB NIETKOWICE

10.

122

brak

Leśnictwo Brody; oddział 245d

245/4

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

425; 20; 2

 

11.

756

brak

Leśnictwo Brody; oddział 312j, 313c

312/1; 313/2

grupa drzew - 3 sztuki

Dąb szypułkowy Quercus robur

461, 476, 594; ok. 25; 2, 3

jeden osobnik martwy

12.

brak

brak

Leśnictwo Będów; oddział 221h

221/5

drzewo

Cis pospolity
Taxus baccata

od 27 do 47; 8; 2

zrośnięty w szyi korzeniowej z 7 pni

13.

115

brak

Leśnictwo Będów

oddział 222f

222/1

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

630; 27; 2

 

14.

118

brak

Leśnictwo Będów; oddział 151j

151

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

500; 18; 3

 

15.

124

brak

Leśnictwo Sycowice; oddział 57j

57

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

473; 18; 3

 

16.

brak

brak

Leśnictwo Przetocznica; oddział 193c

193

drzewo

Wiąz szypułkowy Ulmus laevis

401; 25; 2

 

17.

649

brak

Leśnictwo Przetocznica; oddział 118i

118/1

drzewo

buk zwyczajny
Fagus sylvatica

400; 26; 3

 

OBRĘB SULECHÓW

18.

757

brak

Leśnictwo Klępsk; oddział 78i

78/3

grupa drzew – 3 sztuki

Lipa drobnolistna
Tilia cordata

450, 390, 320; ok. 20; 2

Na granicy śródleśnego pola, na południe od m. Łęgów

19.

760

brak

Leśnictwo Klępsk; oddział 74m

74/1

twór przyrody

głaz narzutowy

-

 

20.

761

Waligóra

Leśnictwo Klępsk; oddział 106c

106

drzewo

Sosna zwyczajna Pinus sylvestris

644; 21; 2

 

21.

771

brak

Leśnictwo Klępsk; oddział 75a

74/1

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

414; 20; 2

 

22.

772

brak

Leśnictwo Klępsk; oddział 75a

74/1

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

395; 21; 2

 

23.

787

brak

Leśnictwo Klępsk; oddział 129h

129/2

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

388; 25; 2

 

24.

788

brak

Leśnictwo Klępsk; oddział 131c

131

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

380; 15; 2

 

25.

1008

brak

Leśnictwo Trzebiechów; oddział 325i

325/5

Grupa drzew - 2 sztuki

Dąb szypułkowy Quercus robur

410, 440; ok. 25; 2, 4

19.11.2021. Zniesiony na podstawie uchwały rady gminy

26.

1009

brak

Leśnictwo Trzebiechów; oddział 161c

161

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

426; 24; 3

 

27.

1010

brak

Leśnictwo Trzebiechów; oddział 312n

312/1

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

520; 26; 2

 

28.

1016

brak

Leśnictwo Trzebiechów; oddział 316g

316/1

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

540; 24; 2

 

29.

751

brak

Leśnictwo Cigacice; oddział 285p

285/2

grupa drzew - 6 sztuk

Cis pospolity
Taxus baccata

od 159 do 470; od 19 do 23; 2

 

30.

762

Jagiełło

Leśnictwo Cigacice; oddział 190s

190/10

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

595; 23; 3

 

31.

brak

brak

Leśnictwo Cigacice; oddział 191f

191/1

grupa drzew – 9 sztuk

Dąb szypułkowy Quercus robur

196-401; 21-25; 2

 

32.

765

brak

Leśnictwo Cigacice; oddział 266d

266/3

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

450; 28; 3

zniesiony w 2009 roku – 1 z 2 drzew w grupie

33.

780

brak

Leśnictwo Cigacice; oddział 284o

284/3

grupa drzew - 11 sztuk

Dąb szypułkowy Quercus robur

od 360 do 450; od 19 do 25; od 1 do 3

Skupienie 13 drzew, obecnie 11, jeden wycięty, jeden przewrócony

34.

781

brak

Leśnictwo Cigacice; oddział 294c

294/3

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

450; 24; 3

 

35.

782

brak

Leśnictwo Cigacice; oddział 294d

294/1

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

470; 26; 3

 

36.

783

Rzepicha

Leśnictwo Cigacice; oddział 284p

284/3

drzewo

Sosna zwyczajna Pinus sylvestris

570; 22; 3

 

37.

784

brak

Leśnictwo Cigacice; oddział 266d

266/3

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

440; 25; 3

 

38.

785

brak

Leśnictwo Cigacice; oddział 266d

266/3

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

350; 24; 3

 

39.

645

brak

Leśnictwo Kije; oddział 55p

55/6

drzewo

Klon jawor Acer pseudoplatanus

305; 25; 1

 

40.

647

brak

Leśnictwo Kije; oddział 57p

57/1

drzewo

Dąb szypułkowy Quercus robur

405; 28; 2

 

* Skala zdrowotności Pacyniaka i Smólskiego

1 — drzewa zupełnie zdrowe, bez żadnych użytków i obecności szkodników

2 — drzewa z częściowo obumierającymi cieńszymi gałęziami w wierzchołkowych partiach korony, z obecnością szkodników, zarówno ze świata roślinnego, jak i zwierzęcego występujących w nieznacznym stopniu (pojedyncze egzemplarze)

3 — drzewa, które mają w 50% obumarła koronę i kłodę lub strzałę, jak również zaatakowane w znacznym stopniu przez szkodniki

4 — drzewa w 70% z obumarłą koroną i kłodą albo strzałą i dużymi ubytkami tkanki drzewnej

5 — drzewa mające w ponad 70% obumarła koronę i kłodę lub strzałę z licznymi dziuplami, w tym także martwe

  Lokalizacja pomników przyrody na gruntach Nadleśnictwa Sulechów

Na terenie zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Sulechów oprócz pomników przyrody znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych występuje duża liczba drzew uznanych za pomniki przyrody położonych na gruntach innych własności. Rosną one głównie na terenach miejskich w obszarze prywatnych posesji bądź też jako przydrożne pomnikowe aleje lub grupy drzew.