Wydawca treści Wydawca treści

Program „Zanocuj w lesie”

Program „Zanocuj w lesie”
w obszarze pn. „GŁUSZYCA” Nadleśnictwa Sulechów

Nadleśnictwo Sulechów przystąpiło do programu aktywności bushcraft i surwiwal. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do pobytu w Nadleśnictwie Sulechów. Przygotowaliśmy do Waszej dyspozycji urokliwy obszar, obfitujący w piękne drzewostany, położony we wschodniej części naszego Nadleśnictwa – Leśnictwie Konotop i Bojadła.

Nadleśnictwo Sulechów. L-ctwo Konotop i cz. L-ctwa Bojadła.
Ciemniejszym kolorem zielonym zaznaczono obszar udostępniony dla programu „Zanocuj w lesie”.

 


Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy


Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:


1. Regulaminem korzystania z obszaru znajduje se w zakładce materiały do pobrania.
2. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
3. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
4. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/zakazy-wstepu-do-lasow Na powierzchniach tych obowiązuje zakaz wstępu.
5. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych. Informacje te znajdziesz na stronach internetowych Gminy Bojadła lub bezpośrednio u łowczego Koła Łowieckiego „Jeleń” Bojadła, jelen@bojadla.opoczta.pl, - tel. 502-044-178.
Na obszarze w którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!
6. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę Nadleśniczego. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (znajduje se w zakładce materiały do pobrania) oraz przesłanie go na adres sulechow@zielonagora.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Pozytywna odpowiedź mailowa z Nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.


Kontakt do koordynatora programu w Nadleśnictwie:
lukasz.tomas@zielonagora.lasy.gov.pl – tel. 68 385 23 74


Nadleśnictwo Sulechów przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach
kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych
celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania
pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu,
rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym powstał pomysł
przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.


UWAGA!!!
W obszarze objętym Programem brak jest wyznaczonych miejsc przeznaczonych na
rozpalanie ognisk !!!