Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

W Nadleśnictwie Sulechów sprzedaż surowca drzewnego wszystkich sortymentów, które zostały ujęte w cenniku detalicznym odbywa się w poszczególnych leśnictwach raz w tygodniu i przy zachowaniu określonych warunków.

Sprzedaż drewna w leśnictwach odbywa się we wtorki w godz. od 7:00 do 9:00  w innych terminach, wg. możliwości, potrzeb i warunków lokalnych.

Wydawanie i wywóz drewna z lasu odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wywozu z wydającym drewno na podstawie posiadanego dokumentu zakupu w ciągu 14 dni od daty sprzedaży. W Nadleśnictwie Sulechów wydawanie i wywóz drewna z lasu odbywa się obligatoryjnie w środy i piątki drogami wskazanymi przez wydającego drewno.