Miejsca i obiekty

Duże kompleksy leśne, wspaniała przyroda i zróżnicowane krajobrazy czynią z nadleśnictwa miejsce wymarzone dla turysty. Zobaczy tu niezwykłe pomniki przyrody, cenne obszary chronione, drzewostany o charakterze parkowym, bogactwo chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, tereny które z uwagi na ich niezwykłych mieszkańców włączone zostały do europejskiej sieci NATURA 2000.

Warto zobaczyć

O walorach terenów skupionych wokół Sulechowa decyduje ich położenie geograficzne i historia Ziemi Lubuskiej. Obok bogactwa przyrody turysta zobaczy tu m.in. ślady dziejów regionu, w tym dawnego osadnictwa, oraz oryginalne zabytki architektury ludowej, głównie sakralnej.