Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni: małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. Są pozostałościami ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Użytki ekologiczne obejmują zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej — naturalne zbiorniki wodne, śródpolne  i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska  przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania
[art. 42 ustawy o ochronie przyrody].

Wykaz użytków ekologicznych na gruntach Nadleśnictwa Sulechów

Lp.

Akt prawny

Data utworzenia

Lokalizacja

Pow.

[ha]

Nazwa obiektu

Działania uzgodn. Z  RDOŚ

Uwagi

oddz.

gmina

leśnictwo

Proj.

Wykon.

OBRĘB KLENICA

1.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

182j

Kolsko

Konotop

2,73

„W Olszynie”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

2.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

219k

Kolsko

Konotop

0,84

„Pośród Sosen”

Utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania

 

 

3.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

219a

Kolsko

Konotop

1,64

„Ustronie”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

4.

Uchwała Nr XVIII.113.2016 Rady Gminy Kolsko z 2016 r. [Dz.U.Woj.Lub. z 2016 r. poz. 1240]

24.06.2016 r.

131j,

131k, 131l, 131m, 131r, 131s, 131w, 140Ac, 140Ad, 140Af, 140Am

Kolsko

Konotop

17,53

„Poniedziałkowy Tryb”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

5.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

248j

Bojadła

Bojadła

6,20

„Cypel”

Utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania

 

 

6.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

304b, 304c, 304d

Bojadła

Klenica

1,51

„Kacze Doły”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

7.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

58b

Kargowa Obszar wiejski

Karszyn

0,59

„Otulina Długosza”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

8.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

274d

Trzebiechów

Klenica

1,94

„Dzicze szuwary”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

9.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

235p

Bojadła

Klenica

2,05

„Wyspa”

Utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania

 

 

10.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

252b

Bojadła

Klenica

3,10

„Przy Dębach”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

11.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

262j

Bojadła

Klenica

1,02

„Bagno Lisie”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

12.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

288a, 288f

Trzebiechów

Klenica

18,54

„Bagno Rybne z Lusterkiem”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

13.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

299b, 300c

Bojadła

Klenica

4,63

„Łuk Wodny”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

14.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

312b, 313b, 314a

Trzebiechów

Klenica

26,71

„Przy Wale”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

RAZEM OBRĘB KLENICA

89,03

OBRĘB NIETKOWICE

15.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

285n

Czerwieńsk– Obszar wiejski

Brody

7,12

„Międzywale”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

16.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

265h

Czerwieńsk– Obszar wiejski

Brody

1,91

„Leśny Wodopój”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

17.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

151f

Czerwieńsk– Obszar wiejski

Będów

8,31

„Bagno Obozowe”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

18.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

158o, 158p, 158r, 158s

Czerwieńsk– Obszar wiejski

Będów

1,81

„Bagno Śródłąkowe”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

19.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

231w

Czerwieńsk– Obszar wiejski

Będów

1,95

„Bagienko przy Wale”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

20.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

229r

Czerwieńsk– Obszar wiejski

Będów

0,48

„Dołeczek”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

21.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

229w, 229x

Czerwieńsk– Obszar wiejski

Będów

8,72

„Trzciny”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

22.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

230h, 231t

Czerwieńsk– Obszar wiejski

Będów

3,19

„Lisia Górka”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

23.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

223a, 223k, 223o

Czerwieńsk– Obszar wiejski

Będów

6,22

„Moczary przy Wałach”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

24.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

81b, 153c, 154a

Czerwieńsk– Obszar wiejski

Będów

3,12

„Bagna nad Gryżynką”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

25.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

154d

Czerwieńsk– Obszar wiejski

Będów

2,98

„Dolina Gryżynki”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

26.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

160b

Czerwieńsk– Obszar wiejski

Będów

2,33

„Zarośla”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

27.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

160p, 160n

Czerwieńsk– Obszar wiejski

Będów

1,83

„Na Krańcu”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

28.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

3f

Bytnica

Sycowice

2,81

„Bagno Żurawinowe”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

29.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

199c

Sulechów – Obszar wiejski

Przetocznica

1,72

„Dolina Słomki”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

30.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

196c, 196g, 197c, 197f, 198c, 198g, 198d, 198i

Sulechów – Obszar wiejski

Przetocznica

7,24

„Szlak Wydry”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

RAZEM OBRĘB NIETKOWICE

61,74

OBRĘB SULECHÓW

31.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

284j, 284k, 284o, 284r, 284s, 293c, 294c, 294d, 294h, 300f

Sulechów – Obszar wiejski

Cigacice

44,65

„Wertepy”

Utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania

 

 

32.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

269i, 269j, 282c, 282d, 283l, 283m

Sulechów – Obszar wiejski

Cigacice

1,93

„Nad Sulechówką”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

33.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

64b, 69c

Sulechów – Obszar wiejski

Stary Dwór

9,65

„Nad Jabłonną”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

34.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

61b, 61i, 61l, 61w

Sulechów – Obszar wiejski

Kije

14,60

„W Dolinie Jabłonnej”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

35.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

61c, 61d

Sulechów – Obszar wiejski

Kije

0,80

„W Dolinie Jabłonnej”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

36.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

55f, 56f, 56g

Skąpe

Kije

6,02

„Bagno w Olszynach”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

37.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

260f, 260k,

260l

Sulechów – Obszar wiejski

Stary Dwór

19,37

„Bagna przy Odrze”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

38.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002 r.

243l, 243k, 243p

Sulechów – Obszar wiejski

Stary Dwór

2,24

„Błotne Dołki”

Zachować istniejące stosunki wodne

 

 

39.

R.W.L. Nr 5 z 2002 r. [Dz.U.Woj.Lub. Nr 44, poz. 554]

04.05.2002r.

237h

Sulechów – Obszar wiejski

Stary Dwór

2,38

„Tragiczna Polana”

Utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania

 

 

RAZEM OBRĘB SULECHÓW

101,64

OGÓŁEM NADLEŚNICTWO SULECHÓW

252,41

 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny, na obszarze użytku ekologicznego zabrania się:

 • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania terenu;
 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym;
 • uszkadzania i niszczenia gleby;
 • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości;
 • zaśmiecenia obiektu i terenu wokół niego;
 • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej;
 • wylewania gnojowicy.

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII.113.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny [Dz. Urz. z 2016 r. poz. 1240, na obszarze użytku ekologicznego zabrania się:

 • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;
 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
 • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej;
 • wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
 • zmiany sposobu użytkowania ziemi;
 • wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt;