Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

KOLARSTWO GÓRSKIE NA NIZINIE

Na nizinnym terenie Nadleśnictwa Sulechów wytyczono trase, z której chętnie korzystają osoby uprawiające kolarstwo górskie. Trasę poprowadzono przez morenę czołową. Urozmaicona rzeźba terenu i duże różnice wysokości to efekt działalności lądolodu najmłodszego zlodowacenia.

Przy miejscu postoju pojazdów (początek i koniec trasy) rośnie druga co do wielkości sosna w Polsce - sosna Waligóra (o pierścienicy 620cm). Prowadzi do niej ścieżka dydaktyczna "Do Waligóry". 

Na kilku pierwszych kilometrach szlak wiedzie przez teren wyjątkowo ciekawy pod względem przyrodniczym - wśród licznych wąwozów, źródlisk oraz leśnych mateczników. Pokonując rowerowy trakt, pomiędzy licznymi zjazdami i podjazdami, mijamy sosnowe lasy z domieszką buka i dębu, fragmenty świerczyn oraz lasy liściaste. Do przejazdu udostępniono szerokie leśne drogi i wąskie ścieżki tzw. "singletracki".

W trzech miejscach trasy mija się teren leśno-krajobrazowego rezerwatu "Radowice". Chroni on bogato urzeźbioną krawedź wysoczyzny polodowcowej (wąwozy i źródliska). Krawedź jest porośnieta lasem, w tym starodrzewem bukowym i dębowym. Przy strumieniu zaczyna się niemal dwukilometrowy podjazd, nazywany Golgota, na wzgórze Wittenberg. Wysiłek ułatwia wygodna droga, a wynagradza piękna panorama. Po pokonaniu (trawersem) zjazdu i następnego wzgórza wjeżdża się na teren podmokły z malowniczymi stawami leśnymi. Stąd już niedaleko do sosny Waligóry i miejsca postoju pojazdów - końca trasy.