Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Z uwagi na charakter drzewostanów na większości obszarów Nadleśnictwa Sulechów występuje duże zagrożenie pożarowe. Tutejsze lasy charakteryzują się najwyższym, I stopniem zagrożenia pożarowego.

Z uwagi na charakter drzewostanów na większości obszarów Nadleśnictwa Sulechów występuje duże zagrożenie pożarowe. Tutejsze lasy charakteryzują się najwyższym, I stopniem zagrożenia pożarowego.
 
Stan zagrożenia pożarowego obszarów leśnych jest przede wszystkim wynikiem działalności człowieka - nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem w lesie lub na gruntach z nim sąsiadujących. Szczególnie niebezpieczne jest wypalanie przez rolników suchych traw na nieużytkach i łąkach. Z tego powodu największe natężenie pożarów występuje wczesną wiosną i latem, gdy panują wysokie temperatury powietrza, a wilgotność ściółki jest niska. Do zwiększenia zagrożenia pożarowego przyczynia się położenie nadleśnictwa. Przez tutejsze tereny leśne przebiegają bowiem ważne szlaki komunikacyjne - drogi krajowe i wojewódzkie oraz linia kolejowa. 
 
Na zagrożenia pożarem wpływ mają warunki meteorologiczne: opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, temperatury i wilgotności powietrza. W sezonie letnim stopień zagrożenia pożarowego określany jest codziennie, o godz. 9.00 i 13.00. Gdy występuje III (najwyższy) stopień zagrożenia pożarowego i przez co najmniej pięć kolejnych dni wilgotność poszycia runa leśnego utrzymuje się na poziomie poniżej 10 % (mierzona zawsze o godz. 9.00) nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu. Aby szybko wykrywać i likwidować pożary, przez cały czas zagrożenia pożarowego w nadleśnictwie dyżurują leśnicy, a cały teren nadleśnictwa obserwowany jest z dostrzegalni przeciwpożarowych. Dopiero jesienią zagrożenie pożarowe znacznie się zmniejsza.
 
Nadleśnictwo Sulechów położone jest w zasięgu działania czterech komend PSP:
  • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze;
  • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie;
  • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli;
  • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.
 
Straty powstałe w wyniku pożarów bywają niewymierne. Następuje poważne zubożenie przyrody. W płomieniach giną liczne gatunki fauny i flory łąkowej i leśnej. W latach 2000 - 2009 na terenie Nadleśnictwa Sulechów wybuchły 393 pożary na łącznej powierzchni 43,03 hektarów.