Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Polska należy do grupy krajów europejskich o największej powierzchni lasów. Jej lesistość, mierzona jako stosunek procentowy powierzchni lasów do powierzchni lądowej, wynosi 29,7%. Zasobność polskich lasów w drewno jest prawie dwukrotnie wyższa od przeciętnej dla całej Europy i średnio wynosi około 206 metrów sześciennych na jeden hektar.

W Nadleśnictwie Sulechów zasobność lasów w drewno wynosi 170 metrów sześciennych z hektara, a przeciętny wiek drzewostanu to 50 lat. 
Nadleśnictwo zajmuje powierzchnię 25 355,8822 hektarów:
  • Klenica (8 028,2922 ha)
  • Nietkowice (8 548, 8739 ha)
  • Sulechów (8 778, 7161 ha)
 
Główne zbiorowiska leśne: