Lista aktualności Lista aktualności

Afrykański pomór świń (ASF)

Afrykański pomór świń nadal stanowi zagrożenie w Polsce

Rozporządzenie wojewody lubuskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego określa nowe granice obszaru zapowietrzonego.

 • Od zachodniej ściany obiektów 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, zachodnią granicą administracyjną gminy Czerwieńsk, do przecięcia z torami kolejowymi Nadodrzanka.
 • Dalej w kierunku północno-zachodnim do przecięcia z rzeką Odrą, dalej w kierunku północno-zachodnim do przecięcia z torami kolejowymi Nadodrzanka do granicy lasu. Następnie wzdłuż granicy lasu w kierunku północno-wschodnim do granicy administracyjnej miejscowości Będów, nie obejmując tej miejscowości.
 • Dalej granicą administracyjną miejscowości Będów do przecięcia z rzeką Odrą, w kierunku południowo-zachodnim, zachodnią granicą administracyjną miejscowości Laski, włączając tę miejscowość, do przecięcia z linią kolejową Czerwieńsk-Połupin.
 • Dalej w kierunku południowym do granicy administracyjnej miejscowości Nietków, włączając tę miejscowość.
 • Dalej granicą administracyjną tej miejscowości w kierunku południowym do granicy administracyjnej miejscowości Leśniów Mały, nie włączając tej miejscowości.
 • Następnie drogą leśną w miejscowości Leśniów Mały do wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości, przecinając drogę leśną, na południe do drogi 279.
 • Linią prostą na wschód do północnej granicy administracyjnej miejscowości Sudoł, nie włączając tej miejscowości, dalej linią prostą na wschód aż do granicy administracyjnej miejscowości Nietków, dalej wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Nietków do obiektów 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Co możemy zrobić?

Mimo zniesienia zakazu wstępu do lasu należy nadal zachowywać szczególną ostrozność i postępować zgodnie z przyjętymi zasadami.

 • Informujmy służby weterynaryjne lub nadleśnictwo o każdym padłym dziku, jakiego znajdziemy w lesie, nawet jeżeli jest on w stanie zaawansowanego rozkładu. Próbka pobrana z kości pozwala bowiem na identyfikację wirusa.
 • Pod żadnym pozorem nie wywoźmy do lasu odpadów z produktów pochodzenia zwierzęcego, resztek karmy używanej do karmienia zwierząt gospodarskich, zwierząt padłych, obornika itp.
 • Do minimum ograniczmy możliwość wychodzenia poza obręb gospodarstwa psów, kotów i innych zwierząt. Mogą one bowiem mieć kontakt z padłym dzikiem lub miejscem, gdzie przebywał dzik zarażony ASF. Jakkolwiek wirus nie jest groźny dla tych zwierząt, to mogą one przenieść go w obręb gospodarstwa.
 • Osoby pracujące w lesie i jednocześnie będące hodowcami świń powinny przestrzegać zasad tzw. bioasekuracji. Zmiana obuwia, ubioru, dezynfekcja – to elementarne zasady postępowania. Najlepiej byłoby, gdyby opiekę nad zwierzętami sprawowała osoba z gospodarstwa domowego, która nie ma kontaktu z lasem.
 • Konieczne jest ograniczenie do niezbędnego minimum liczby osób mających kontakt z obiektem, w którym przetrzymywane są świnie, jak również unikanie pożyczania maszyn i sprzętu do obsługi stada z innych gospodarstw.
 • Nie wolno karmić świń trawą wykoszoną na łąkach śródleśnych lub przyleśnych.
 • Po zaobserwowaniu objawów chorobowych u świń natychmiast należy powiadomić służby weterynaryjne. Pierwszymi klinicznymi objawami zarażenia wirusem ASF są podwyższona temperatura i brak apetytu, następnie krwawe wybroczyny z nosa. Nie wolno ich bagatelizować.

Nie sposób wymienić wszystkich zasad właściwego postępowania wobec zagrożenia wirusem ASF. Najważniejszy jest zdrowy rozsądek i świadomość, że bagatelizowanie problemu i niefrasobliwość mogą na dziesięciolecia sparaliżować polską gospodarkę żywnościową.

Podstawowe informacje o zagrożeniu i rozprzestrzenianiu się ASF (afrykański pomór świń) oraz profilaktyce i zwalczaniu wirusa.

Mając na uwadze dynamicznie zmianiającą się sytuację związaną z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) Nadleśnictwo Sulechów  przedstawia Państwu materiały informacyjne.

Kompendium wiedzy znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce ASF - > KLIK

 

Kolejnym źródłem informacji może być również główna strona Lasów Państwowych - KLIK