Oferta łowiecka

Współcześnie łowiectwo oznacza zaplanowane działania, których celem jest racjonalne gospodarowanie zwierzyną żyjącą w lasach. Regulowanie ilości zwierzyny jest tylko jednym ze sposobów ochrony przyrody. Myśliwi i leśnicy podejmują cały szereg działań, które mają ograniczyć szkody powodowane przez zwierzynę: jelenie, sarny, łosie, dziki. Przykładowo: podczas srogich zim dokarmiają zwierzęta oraz minimalizują szkody w uprawach leśnych i na polach rolników

Zagrożenie pożarowe

Z uwagi na charakter drzewostanów na większości obszarów Nadleśnictwa Sulechów występuje duże zagrożenie pożarowe. Tutejsze lasy charakteryzują się najwyższym, I stopniem zagrożenia pożarowego.