Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

    Na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny nr 125 będącego w zarządzie Nadleśnictwa Sulechów występują: jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, jenoty, borsuki, kuny, norki, tchórze oraz szopy.

    Nadleśnictwo Sulechów umożliwia sprzedaż polowań indywidualnych na wyżej wymienione zwierzęta łowne dla myśliwych krajowych wg załączonego cennika z pełnym zakresem świadczeń (zainteresowani myśliwi zobowiązani są do złożenia wniosku do Nadleśnictwa Sulechów - załącznik nr 1). W swojej ofercie posiadamy również organizację polowań zbiorowych. Natomiast sprzedażą polowań dla myśliwych zagranicznych aktualnie zajmuję się Biuro polowań Irbis Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej z Nadleśnictwem. 

   Nadleśnictwo dodatkowo prowadzi sprzedaż bezpośrednią tusz zwierzyny pozyskanej z terenów OHZ LP nr 125. Cennik na tusze zwierzyny łownej, określony w Decyzji nr 41 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sulechów z dnia 25.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia cennika na tusze zwierzyny łownej pozyskanej na terenie OHZ LP nr 125, zamieszono poniżej:

 

Klasa jakości

Gatunek

Jeleń, Daniel (netto zł/kg)

Dzik
(netto zł/kg)

I

                 13,50               

                 6,00           

             0,95*          

II

  10,80

      5,00

   0,95*

*Cena za tusze dzików pozyskanych na terenie OHZ LP nr 125 i pobranych na użytek własny przez myśliwych realizujących odstrzały w ramach RPŁ i sanitarne.

 

 

W sprawie oferty łowieckiej i sprzedaży bezpośredniej tusz zwierzyny kontakt:

 

Łukasz Tomaś,

Tel. 68 385 23 74,

mail: lukasz.tomas@zielonagora.lasy.gov.pl,

 

lub bezpośrednio z leśniczym ds. łowieckich:

Paweł Rusewicz,

tel. 729 059 310,

mail: pawel.rusewicz@zielonagora.lasy.gov.pl.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą łowiecką OHZ nr 125 będącego w zarządzie

Nadleśnictwa Sulechów. Broszura dostępna jest w różnych wersjach językowych.