Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny nr 125 będącego w zarządzie Nadleśnictwa Sulechów występują: jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, jenoty, borsuki, kuny, norki, tchórze oraz szopy.

            Nadleśnictwo Sulechów umożliwia sprzedaż polowań indywidualnych na wyżej wymienione zwierzęta łowne dla myśliwych krajowych wg załączonego cennika z pełnym zakresem świadczeń. W swojej ofercie posiadamy również organizację polowań zbiorowych. Natomiast sprzedażą polowań dla myśliwych zagranicznych aktualnie zajmuję się Biuro polowań International Sporting Travel Polska Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej z Nadleśnictwem. 

 

W sprawie oferty łowieckiej kontakt do leśniczego ds. łowieckich:

Paweł Rusewicz

Tel. 729 059 310

e-mail: sulechow@zielonagora.lasy.gov.pl

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą łowiecką OHZ nr 125 będącego w zarządzie

Nadleśnictwa Sulechów. Broszura dostępna jest w różnych wersjach językowych.