Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Współcześnie łowiectwo oznacza zaplanowane działania, których celem jest racjonalne gospodarowanie zwierzyną żyjącą w lasach. Regulowanie ilości zwierzyny jest tylko jednym ze sposobów ochrony przyrody. Myśliwi i leśnicy podejmują cały szereg działań, które mają ograniczyć szkody powodowane przez zwierzynę: jelenie, sarny, łosie, dziki. Przykładowo: podczas srogich zim dokarmiają zwierzęta oraz minimalizują szkody w uprawach leśnych i na polach rolników

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Sulechów prowadzona jest w 9 obwodach łowieckich, dzierżawionych przez 7 kół łowieckich oraz w jednym ośrodku hodowli zwierząt Lasów Państwowych (OHZ). Teren nadleśnictwa wchodzi w skład dwóch rejonów hodowlanych, dla których opracowany był Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany na lata 1998 – 2007r. W skład I rejonu hodowlanego wchodzą obwody nr: 122,131,133,134,146, w skład ii rejonu hodowlanego wchodzą obwody: 123,124, 125, 126, 132.
 
Na terenie Nadleśnictwa Sulechów ze zwierzyny grubej możemy spotkać jelenie, daniele, sarny i dziki. Przedstawicielami zwierzyny drobnej są m.in. zające, bażanty, lisy i borsuki.