Lista aktualności Lista aktualności

Bocian czarny powrócił do Nadleśnictwa Sulechów

Miło nam poinformować, że powstała kolejna strefa ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania kolejnego gatunku ptaka tym razem bociana czarnego Ciconia nigra. W Polsce bocian czarny podlega ścisłej ochronie gatunkowej, wymaga ochrony czynnej. Dodatkowo obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania lub obserwacji, mogących powodować płoszenie lub niepokojenie. Podlega ochronie strefowej – w promieniu do 500 m od gniazda (w okresie od 15 marca do 31 sierpnia, poza tym okresem – 200 m) obowiązuje zakaz prowadzenia gospodarki leśnej i wstępu na cały teren. Na Czerwonej liście ptaków Polski bocian czarny został sklasyfikowany jako gatunek najmniejszej troski (LC). Według szacunków Monitoringu Ptaków Drapieżnych, w latach 2013– 2018 krajowa populacja lęgowa liczyła 1200–1900 par]. Trend populacji w Polsce oceniany był kolejno jako nieznany (2002–2012), wzrostowy (1980–2012) i stabilny (2007–2015).