Lista aktualności Lista aktualności

Kolejny Bielik w naszym Nadleśnictwie !

Bielik (fot. Grzegorz Patek Nadleśnictwo Krzystkowice)

 

Trzecia strefa ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania gatunku chronionego w Nadleśnictwie Sulechów.

Decyzją z 8 czerwca 2020 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie, została utworzona nowa strefa ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania  Bielika – (Haliaaetus albicilla).  Jest to gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako wymagający szczególnej uwagi, i w Dyrektywie ptasiej, zagrożony przez utratę siedlisk poprzez wyrąb starych drzewostanów w pobliżu wód oraz niepokojenie w czasie lęgowym. W naszym Nadleśnictwie to już trzecia strefa utworzona dla tego największego krajowego ptaka drapieżnego. W tej chwili w trzech gniazdach wychowują się młode bieliki. Dorosłe ptaki prowadzą osiadły tryb życia. Tworzą trwałe, wierne pary. Poszukiwanie nowego partnera następuje dopiero po śmierci poprzedniego. Gatunek ubarwiony jest brunatno z rozjaśnioną głową i ramionami oraz krótkim, białym ogonem. Dziób ma żółty, potężny, a mocne nogi maja nieopierzone skoki. Rozpiętość skrzydeł bielika sięga 240 cm.  Bielik buduje jedne z największych gniazdo spośród wszystkich ptaków. Składa do 3 białych jaj, które wysiaduje ok. 38 dni. Młode osiągają lotność po 70-75 dniach.  Osobniki dożywają do 30 lat.  Ten ptak żywi się rybami, ptakami wodnymi, ssakami i padliną.

Mimo że bielika nazywa się potocznie orłem tak naprawdę nim nie jest, gdyż należy do rodziny myszołowów. Bielik jest podobny do orła, dlatego też przez długie lata uważany był za króla ptaków. Najprawdopodobniej też w godle polski widnieje właśnie bielik, choć do dziś trwa o to spór.  Jeśli podczas państwa wędrówek po naszych lasach natkniecie się na wielkie gniazdo, najczęściej na starej sośnie, to prosimy - poinformujecie nas o tym. Jednakże informujemy, że strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania oznaczone są czerwonymi tablicami  informacyjnymi i zgodnie z art. 60 ust.6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody, w ustalonych strefach ochrony bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabrania się :

-  przebywania osób, z wyjątkiem właścicieli nieruchomości objętej strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefa ochrony oraz osób wykonywujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą;

- wycinania drzew lub krzewów;

-dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzeba ochrony poszczególnych gatunków;

- wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.

 

Autor: Anna Godlewska-Kiewlicz ( Nadleśnictwo Sulechów)