Lista aktualności Lista aktualności

Majówka '21! Zadbajmy o porządek i bezpieczeństwo

Od 30 kwietnia do 10 maja w Lasach Państwowych będą prowadzone akcyjne działania Straży Leśnej pod kryptonimem „Majówka 21”. Strażnicy leśni będą przede wszystkim reagowali na wszelkie naruszenia przepisów przeciwpożarowych wynikających z ustawy o lasach. Akcja będzie realizowana poprzez działania kontrolno – prewencyjne, które mają na celu egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami w zakresie tzw. bezprawnego korzystania z lasu. Planuje się realizację działań przy współudziale innych służb porządkowych m. in. Policji, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej.