Lista aktualności Lista aktualności

Program Nadleśnictwa Sulechów „Czysty Las – Las Bez Śmieci”

Na początku sezonu turystycznego 2022 na udostępnionych miejscach turystycznych Nadleśnictwo Sulechów zlikwidowało kosze na śmieci. Powyższa decyzja uwarunkowana była obserwacją wzmożenia procederu zwożenia odpadów komunalnych na Miejsca Postoju Pojazdów (MPP)  – MPP Pod Waligórą, MPP Będów, MPP Kartno, MPP Przetocznica, MPP Laskowo, na których znajdowały się kosze na śmieci.  Niestety obecność koszy nic nie pomagała,  a wręcz przeciwnie było ich jeszcze więcej. Dlatego kosze na obiekcie MPP Pod Waligóra decyzją Nadleśnictwa w  sezonie turystycznym 2022 zostają zlikwidowane. Powyższa akcja ma na celu zmniejszenie ilości śmieci, jakie były przywożone do lasu przez odwiedzających. Z potwierdzonych obserwacji wynika, iż brak koszy w MPP powoduje zabieranie śmieci przez turystów ze sobą, a co za tym idzie, całkowity ich brak. Ponadto wszystkie MPP zostały oznakowane tablicami ostrzegawczymi o zakazie składowania śmieci oraz informacyjnymi.

W programie przoduje kilka następujących maksym:

- „Las to dobro narodowe. To od nas zależy jak będzie wyglądać”,

- „Las to przyroda, a nie śmietnik, dlatego nie ma miejsca na śmieci w lesie”,

- „W lasach nie szukaj kosza na śmieci, nie znajdziesz go. Przyniosłeś śmieci – zabierz je ze sobą”.

       Odwiedzających wyznaczone miejsca i obiekty turystyczne zachęcamy do włączenia się czynnie w program Nadleśnictwa i własne śmieci zabrać ze sobą, nie pozostawiając ich w lesie.