Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Sulechów
Nadleśnictwo Sulechów
+48 68 385 23 74
+48 68 385 20 42

ul. Bankowa 2
66-100 Sulechów

Nadleśniczy
Jarosław Pańczuk
+48 68 385 23 74 wew. 121
Zastępca Nadleśniczego
Jacek Kaminiarz
+48 68 385 24 28 wew. 122
Główny Księgowy
Tomasz Frankowski
+48 68 385 24 28 wew. 123

PION NADLEŚNICZEGO

Bartosz Heyduk
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 138
Jerzy Kołpowski
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 147
Wiesław Bednarz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 128
Posterunek Straży Leśnej
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 134

PION ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO

Anna Godlewska - Kiewlicz
Starszy specjalista SL ds. hodowli lasu i edukacji leśnej
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 137
Piotr Szwaczka
p.o. Referent ds. obrotu drewnem
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 132
Damian Wolski
Specjalista SL ds. pozyskania drewna
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 126
Marek Mosiewicz
Stanowisko ds. łowiectwa
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 134
Dariusz Semkło
Specjalista SL ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 133
Marcin Żurawiecki
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony ppoż.
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 139

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Izabela Chmal
Starsza księgowa
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 141
Aleksander Kropa
Księgowy
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 131
Beata Sauer
Księgowa
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 131
Renata Śliwa
Starsza księgowa
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 129

PION SEKRETARZA

Małgorzata Belda
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 125
Daniel Smoliński
Specjalista ds. administracji
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 145
Marian Odwrot
Specjalista ds. administracji
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 127
Janina Cidyło
Specjalista ds. administracji
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 124