Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Sulechów
Nadleśnictwo Sulechów
+48 68 385 23 74
+48 68 385 20 42

ul. Bankowa 2
66-100 Sulechów

Nadleśniczy
Jarosław Pańczuk
+48 68 385 23 74 wew. 104
Zastępca Nadleśniczego
Jacek Kaminiarz
+48 68 385 24 28 wew. 106
Główny Księgowy
Tomasz Frankowski
+48 68 385 24 28 wew. 4

PION NADLEŚNICZEGO

Bartosz Heyduk
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 13
Jerzy Kołpowski
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 115
Wiesław Bednarz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 122
Posterunek Straży Leśnej
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 33

PION ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO

Anna Godlewska - Kiewlicz
Starszy specjalista SL ds. hodowli lasu i edukacji leśnej
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 14
Piotr Szwaczka
Referent ds. obrotu drewnem
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 11
Damian Wolski
Specjalista SL ds. pozyskania drewna
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 12
Marek Mosiewicz
Komendant posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 33
Dariusz Semkło
Specjalista SL ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 15
Marcin Żurawiecki
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony ppoż.
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 23
Łukasz Tomaś
Specjalista SL ds. łowiectwa i turystyki
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 16

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Izabela Chmal
Starsza księgowa
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 7
Aleksander Kropa
Księgowy
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 36
Beata Sauer
Księgowa
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 6
Renata Śliwa
Starsza księgowa
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 5

PION SEKRETARZA

Małgorzata Belda
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 35
Daniel Smoliński
Specjalista ds. administracji
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 34
Marian Odwrot
Specjalista ds. administracji
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 123
Janina Cidyło
Specjalista ds. administracji
Tel.: +48 68 385 24 28 wew. 103