Lista aktualności Lista aktualności

B-Werk, czyli Pz.W. nr 598 jest już pod opieką Spółdzielni Socjalnej „Odkrywamy Lubuskie”

          W dniu 23.04.2024 r. w siedzibie Nadleśnictwa Sulechów odbyło się spotkanie, w którym przedstawiciele Nadleśnictwa Sulechów wraz z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej „Odkrywamy Lubuskie” uzgodnili warunki współpracy przy projekcie dotyczącym prac odtworzeniowych, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu obiektu B-Werka (przy nadzorze Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze), oznaczonego jako Pz.W. nr 598, oraz sprawowania dalszej opieki nad danym obiektem. Warto wspomnieć, że powyższa realizacja danego przedsięwzięcia była możliwa dzięki zorganizowaniu przez Nadleśnictwo przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu leśnego w części działki, na której znajduje się jednokondygnacyjny B-Werk, do którego Spółdzielnia Socjalna „Odkrywamy Lubuskie” przystąpiła, obierając również za cel podjęcie działalności edukacyjno-promocyjnej.

Zdjęcie 1. Kopuła pancerna 2P7.

Źródło: Jerzy Kołpowski

 

         Powyższe działania pozwolą, aby dany obiekt mógł być odwiedzany przez turystów
i pasjonatów, z zastrzeżeniem dodatkowej promocji danego terenu i działalności edukacyjnej, ale co najważniejsze zapewniającej bezpieczeństwo dla zdrowia i życia odwiedzających.

         Warto dodać, że duży jednokondygnacyjny B-Werk został zbudowany w latach
1936-1937 w pierwszym etapie budowy fortu MRU. Pomimo wysadzenia obiektu i tym samym zrujnowania części pomieszczeń, większość pancerzy ocalała. Zachowała się tu jedyna na świecie nieuszkodzona kopuła pancerna 2P7. Ponadto na dzierżawionym terenie znajduje się również mała kopuła obserwatora 23P8, starego typu kopuła 34P8 dla M19 oraz kopuła 20P7, która nie uległa zniszceniu i odcięto jedynie część ponad stropem. Wewnątrz schronu zachowały się dodatkowo napisy informacyjne.

Zdjęcie 2. Elewacja zachodnia.

ŹródłoJerzy Kołpowski

 

        Efektem wspomnianego spotkania było podpisanie umowy dzierżawy przez ww. strony oraz najważniejsze, chęć wzajemnego wsparcia i współpracy nad tym wielkim projektem.

Zdjęcie 3. Podpisanie umowy dzierżawy.

Źródło: Łukasz Tomaś

 

Zdjęcie 4. Przekazanie umowy dzierżawy.

Źródło: Łukasz Tomaś