Lista aktualności Lista aktualności

Turystyka i edukacja na terenie Nadleśnictwa Sulechów

       W dniu 24.04.2024 r. w siedzibie Nadleśnictwa Sulechów odbyło się spotkanie, w którym przedstawiciele Nadleśnictwa wraz z przedstawicielami Gminy Kargowej rozmawiali o edukacji przyrodniczo-leśnej oraz atrakcyjności turystycznej naszego regionu.

        Głównym tematem przedmiotowego spotkania były nowe potencjalne miejsca, które mogłyby pełnić zarówno funkcje turystyczne, jak i edukacyjne. Strony ustaliły możliwości współpracy nad zagospodarowaniem terenów leśnych, które pod wieloma względami przyczyniłyby się do zwiększenia atrakcyjności wspomnianych terenów.

         Już niebawem owocem współpracy Nadleśnictwa i Gminy może być nowa ścieżka edukacyjna wraz z nowymi szlakami pieszo-rowerowymi na terenie Nadleśnictwa. 

 

Zdjęcie 1. Podsumowanie spotkania nt. edukacji przyrodniczo-leśnej oraz atrakcyjności turystycznej naszego regionu. Źródło: Łukasz Tomaś.