Obiekty edukacyjne

Podstawowym zadaniem edukacji przyrodniczej jest kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów ochrony przyrody i leśnictwa oraz upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz zrównoważonej gospodarce leśnej.