Wydawca treści Wydawca treści

Warto zobaczyć

O walorach terenów skupionych wokół Sulechowa decyduje ich położenie geograficzne i historia Ziemi Lubuskiej. Obok bogactwa przyrody turysta zobaczy tu m.in. ślady dziejów regionu, w tym dawnego osadnictwa, oraz oryginalne zabytki architektury ludowej, głównie sakralnej.

Międzyrzecki Rejon Umocniony (MRU)

 
Na obszarze nadleśnictwa znajduje się południowy fragment głównej linii obrony Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Dziś jest to jedna z największych atrakcji turystycznych regionu. Umocnienia zbudowali Niemcy, przygotowując się do wojny z Polską. Fortyfikacje miały stanowić pas obronny wschodniej granicy niemieckiej. Linię budowli obronnych wyznaczał ciąg kanałów, zapór wodnych i bunkrów. Umocnienia budowano w latach 1933-1943. Nazwano je Czworobokiem Odrzańskim. Od północy opierał się na Warcie, od zachodu i południa na Odrze, od wschodu na Obrze i pasie jezior obrzańskich. Szerokość fortyfikacji wynosiła 80 km. 
 

Zabytkowe parki

 
Od wieków człowiek tworzył parki przy swoich „włościach" - wokół dużych pała¬ców i małych dworków wiejskich. Wiele z nich przetrwało do dziś. Z reguły poło¬żone są na terenach przydworskich i przykościelnych. Parki o szczególnych walorach przyrodni¬czych i krajobrazowych wpisuje się do rejestrów parków zabytko¬wych, prowadzonych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Zwracają one uwagę swym pięknem, nagromadzeniem rzadkich gatunków roślin, często egzotycznych oraz starymi pomnikowymi okazami drzew.
W Nadleśnictwa Sulechów znajduje się siedemnaście parków wpisanych do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 

Klenica i jej okolice 

 
To kolejne miejsce, które warto zobaczyć. Niewielka wieś w gminie Bojadła  (powiat zielonogórski) położona jest na prawym brzegu środkowego biegu Odry w Kotlinie Kargowskiej. Leży na obrzeżach starorzecza Odry, gdzie znajduje się puszcza - do dziś niemal pierwotna - wyznaczona kamieniami granicznymi za czasów Radziwiłłów. Nazywana jest Radziwiłł Tal – doliną Radziwiłłów. Znajduje się tu piękna, zapomniana aleja starych platanów, sadzonych na polecenie księżnej Doroty. Tu również znalazły swoje siedlisko: bocian czarny, susły, daniele, bobry oraz inne chronione gatunki fauny. Niezmącona cisza i czyste naturalne środowisko sprawiają, że populacje wymienionych zwierząt wciąż się powiększają. 
Przyroda, liczne strumienie i zbiorniki wodne, zabytki architektury, przebogata historia miejscowości, jej legendy i podania – to wszystko składa się na znakomite warunki do tworzenia bazy turystycznej i turystycznego rozwoju miejscowości.
 

Cigacice

 
Nadodrzańskie Cigacice to wioska o szczególnych walorach turystycznych i przyrodniczych. Jest niezwykle malowniczo położona - na wysoczyźnie, z której roztacza się wspaniała panorama na koryto Odry. Klimat Cigacic sprzyja uprawianej tu od kilku wieków winorośli. W okolicy występuje wiele gatunków roślinności oraz zwierząt. Szczególnie ptactwo ma tu bardzo dobre warunki lęgowe. 
W samych Cigacicach można spacerować wzdłuż rzeki po nowo wybudowanej promenadzie albo odpoczywać na tutejszej przystani. Dzięki tej ostatniej inwestycji oferta turystyki wodnej została bardzo wzbogacona. Miejscowość ma bogatą historię żeglugi rzecznej na Odrze, w której główną rolę odgrywał port rzeczny. Od 13 lat na Odrze organizowany jest coroczny Flis Odrzański.
Aby poznać historię oraz zabytki Cigacic stworzono tu ścieżkę turystyczno – dydaktyczną. Wiedzie m.in. przez bunkry z okresu II wojny światowej, należące do linii Oderstellung.
 
Odwiedź również portal czaswlas.pl.